top of page

Teamcoaching | Inclusiviteit in teams en organisaties

Ik geloof dat mensen in organisaties van nature inclusief willen zijn, zichzelf willen zijn en verbinding willen ervaren. Totdat ze zich onveilig of bedreigd voelen door wat dan ook, bijvoorbeeld door machtsstructuren en ingesleten gewoontes. Het is in de praktijk best moeilijk voor mensen om deel uit te maken van een groep en ondertussen echt zichzelf te zijn. Als gevolg daarvan kan het veel moeite kosten om met elkaar - prettig, effectief en in verbinding - doelen te bereiken.

De vraag is hoe je de natuurlijke, moeiteloze en inspirerende samenwerking in een (vastgelopen) team introduceert of terughaalt.


Door in gesprek te gaan en de innerlijke achterkamers stem te geven, ontstaat er openheid en een nieuw gesprek, wat weer de ruimte geeft aan creativiteit, vernieuwde kracht en verbinding.

 

Ik doe dit door middel van Teamcoaching en Inclusietrajecten, waarin de nadruk ligt op verbinden, op tafel krijgen wat er leeft in een organisatie en het team, om vervolgens ruimte te creëren, in beweging te komen en doelen met elkaar te bereiken op een prettige manier. (Lees hier meer over mijn visie).

Voor wie

 

 • Teams die niet (meer) goed samenwerken met elkaar.

 • Teams die geen duidelijke richting en doel met elkaar hebben.

 • Teams waar weinig naar elkaar wordt geluisterd en weinig verbinding wordt ervaren.

 • Teams die elkaar niet aanspreken.

 • Teams waar de effectiviteit te laag blijft of de volle potentie niet wordt benut.

 • Teams waar mensen niet in hun kracht staan.

 • Teams waar mensen geen plezier ervaren in het samenwerken.

 • Teams waar veel verzuim, ziekte of verloop is.


Werkwijze


Op basis van een intakegesprek met de leidinggevende(n) en een aantal medewerkers uit het team ontwikkelen we een op maat gemaakt programma. In teamcoaching maken we gebruik van technieken uit de reguliere teamcoachpraktijk gecombineerd met deep listening technieken. Hierbij worden deelnemers uitgenodigd om in werkelijk contact met elkaar te treden, juist daar waar het spannend voor ze is om nieuwe ruimte te creëren voor de gewenste situatie.

 

Teamtrajecten verzorgt Gross Coaching altijd samen met collega coach en trainer Ikram Choho. Dit doen we om de diepgang en kwaliteit die wij willen leveren in het (groeps- en ontwikkel) proces te kunnen waarborgen.

Wat mij als Coach en Trainer typeert

 • Doelgericht

 • Diepgang

 • Op tafel krijgen waar het werkelijk over moet gaan

 • Verbinding creëren en versterken

 • Ik richt me tegenwoordig meer op het gesprek en de onderstromen naar boven krijgen, dan op mensen iets leren.

 • Daarnaast geef ik binnen dit soort trajecten ondersteunende leiderschapscoaching of training op maat, waar nodig.

Individuele Coaching

1 op 1 sessies, in de praktijk en online
 

 • Loopbaancoaching

De meesten van ons willen niets liever dan vanuit eigenheid bijdragen aan de wereld, de mensen om ons heen, organisaties en bedrijven en alle andere situaties waarin beroep wordt gedaan op onze inbreng. Die behoefte uit zich onder andere in de keuze voor werk en loopbaan. We hopen en streven ernaar dat de talenten waar we plezier aan beleven en voldoening in vinden, juist op de werkvloer kunnen worden ingezet. Toch raken mensen de verbinding met hun eigenheid regelmatig kwijt in het werk dat ze doen - en daarmee de bezieling, energie en motivatie. Wanneer er spanning ontstaat tussen willen voldoen aan wat er van je verwacht wordt en het kunnen vormgeven aan wat je werkelijk wil doen, kan Individuele Business Coaching uitkomst bieden.

Ik geloof dat zodra mensen hun eigenheid beter kennen en weten welke gifts ze willen inzetten, ze veel meer in hun kracht staan en dus sterker en makkelijker kunnen bijdragen aan welke opdracht of omgeving dan ook. Individuele Business Coaching dient derhalve niet alleen degene die gecoacht wordt vanuit die intentie maar ook de professionals en bedrijven in diens omgeving.

Jezelf zijn in je loopbaan kan ook betekenen dat je een andere richting op wil of wenst te onderzoeken of dat zo is. Ook dit is onderdeel van, of aanleiding tot, het volgen van loopbaancoaching. 

 

 • Leiderschapscoaching

Leidinggevenden binnen organisaties en (eigen) bedrijven komen situaties tegen die vaak alleen worden ervaren. Er is meestal weinig gelegenheid om echt te kunnen delen wat er speelt en wat er met je gebeurt. Het is voor leidinggevenden heel fijn en nodig om een moment van verstilling, vertraging en reflectie te kunnen creëren met iemand die meekijkt, je spiegelt, steunt en ziet en helpt je werk en leven vorm te geven vanuit eigenheid - als mens en professional.

Wanneer is loopbaancoaching en/of leiderschapscoaching een goede stap?

 

 • Als je het gevoel hebt uit je kracht en balans te zijn op werk (en privé)

 • Als je het gevoel hebt niet op je plek te zitten

 • Als de volgende stap in je carrière onduidelijk is

 • Als je het gevoel hebt dat je potentie er niet uitkomt

 • Als je steeds tegen dezelfde patronen aanloopt - met anderen of in jezelf

 • Als je steviger en vanuit eigenheid jouw team of organisatie wilt leiden

 • Als je beter wilt verbinden/communiceren/beïnvloeden

 • Als je jezelf als professional vanuit zelfinzicht en zelfontwikkeling gunt te mogen blijven groeien

 • Als je ontspannen wilt leven en werken


Aanpak
In de sessies richten we ons op jouw doelen en het versterken van jouw scheppingskracht om je werk of loopbaan zo in te richten zoals jij wenst.
We gaan samen op zoek naar hoe je je verhoudt tot je eigen realiteit en wat er niet (meer) voor je werkt. Gross Coaching staat voor duurzame verandering. Het is de bedoeling dat we een nieuw en stevig fundament leggen voor alle heldere keuzes en stappen die je nu en in de toekomst gaat maken.


Coachingtrajecten vragen commitment en de doorlooptijd is een aantal maanden. Vaak rond de 8 sessies. We bepalen samen de frequentie en het tempo. Het jaar erna volgt een aantal onderhoud sessies om de vooruitgang en groei te verstevigen en waarborgen.

We doen ten eerste een intake om kennis te maken en te ervaren of er een match is. Je leidinggevende kan erbij zijn als dit nodig is, zodat we jouw eigen doelen helder krijgen, in overeenstemming met je omgeving. Vervolgens schrijf ik een kort voorstel en starten we bij akkoord van alle partijen.

Mindfulness
Groepstrainingen in zakelijke omgeving

 

Mindfulness Training leert ons om onder andere op de werkvloer en in welke functie dan ook, bewuster en met meer aandacht in het Hier en Nu te leven. Eigen kracht wordt hervonden en vanuit daar kan men over het algemeen beter met stress en druk omgaan, beter grenzen aangeven, anderen aanspreken en verantwoordelijkheid nemen. Een Mindfulness Training binnen een bedrijf of organisatie helpt werknemers en leidinggevenden vanuit eigenheid en inclusiviteit bij te dragen aan het geheel.


Het is mogelijk om live en online training te boeken voor groepen van max 10 personen. De doorlooptijd van de training is 2 maanden. Particulier inschrijven op lopende groepen. Bij interesse graag mailen.

Lees hier meer over wat Mindfulness wel en wat Mindfulness niet is.

Portfolio

Ahold


Rabobank  


Museum Boijmans van Beuningen


Nederlands Architectuur Instituut 


Nutricia  


KBL Groep


Elsevier

Joods Historisch Museum 


Universiteit van Amsterdam


Hogeschool van Arnhem/Nijmegen


's Heeren Loo  


Stedelijk Museum


Letterenfonds

Portfolio
Individuele Coaching
Teamcoaching
Mindfulness
bottom of page